จัดฟันดามอน

[ultimate_heading main_heading=”จัดฟันดามอน” main_heading_color=”#009edc” main_heading_style=”font-weight:bold;”][/ultimate_heading]

การจัดฟันแบบดามอนเป็นการจัดฟันที่ติดเครื่องมือรูปแบบพิเศษกว่าการจัดฟันแบบติดเครื่องมือทั่วไป เนื่องจากเครื่องมือจัดฟันแบบดามอนสามารถจัดฟันโดยไม่ต้องใช้ยางรัด ตัวเครื่องมือมีตัวล็อคลวดกับเหล็กจัดฟันเข้าด้วยกัน ทำให้การเคลื่อนตัวของฟันง่ายยิ่งขึ้น ลดความเจ็บปวดระหว่างจัดฟัน ซึ่งเป็นข้อดีของการจัดฟันดามอนทำให้จัดฟันเร็วกว่าเครื่องมือจัดฟันทั่วไป

จัดฟันดามอน

ข้อดีของการจัดฟันดามอน

 1. ฟันเคลื่อนตัวไปเร็วกว่าการจัดฟันทั่วไป เนื่องจากไม่ต้องใช้ยางรัดฟัน
 2. อาการเจ็บระหว่างจัดฟันน้อยกว่าการจัดฟันชนิดอื่น
 3. คนไข้ไม่ต้องเดินทางมาพบทันตแพทย์บ่อยๆ ส่วนใหญทันตแพทย์จะนัดประมาณ 2 เดือน/ครั้ง
 4. อาการระคายเคืองที่ช่องปากลดลง คนไข้รู้สึกสบายมากขึ้น

ขั้นตอนการจัดฟันแบบดามอน

 1. ปรึกษาทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 2. ทำประวัติ เอกซเรย์ พิมพ์ปาก และวางแผนการรักษา
 3. ติดเครื่องมือจัดฟันบน-ล่าง (ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทันตแพทย์)
 4. พบทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามนัดหมายทุกครั้ง (ไม่ควรเลื่อนนัดบ่อยๆ เนื่องจากจะทำให้การจัดฟันเสร็จช้าลง)
 5. หลังจากฟันเรียงตัวกันอย่างสวยงามแล้ว ทันตแพทย์จะถอดเครื่องมือจัดฟัน
 6. ใสรีเทรนเนอร์ (เครื่องมือคงสภาพฟัน)

ราคาจัดฟันแบบดามอน

ราคา 90,000-95,000 บาท

สอบถามรายละเอียดการแบ่งชำระได้ที่
Facebook Inbox: http://m.me/bangkokdentist
Call Center: 02-2450055
Line Official : @bidcdental (มี ‘@’ นำหน้าด้วยนะคะ)
หรือกด >> https://line.me/R/ti/p/%40mby1823p

ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันดามอน

ทันตแพทย์ ดร.ไอริน  ศิริสุนทร DDS., MSc., PhD.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • MSc., (Periodontology),มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • PhD., Clinical Certificate in Orthodontics and Dentofacial Orthopedics Nagasaki University, Japan
 • Clinical Fellow in Craniofacial Orthodontics, Yale Craniofacial Center, Yale University, USA
 • Research Fellow in Craniofacial Orthodontics, Yale Craniofacial Center, Yale University, USA

ทันตแพทย์หญิง ยิ่งมณี เจิมธเนต DDS.,MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันด้านในแบบใหม่
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ invisalign
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน Eastman Dental Institute, University College London, UK

ทันตแพทย์หญิง ดร. คงขวัญ เมคาอภิรักษ์ DDS., PhD.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน, Tokyo Medical and Dental university
 • ปริญญาดุษฎีบัณทิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน, Tokyo Medical and Dental university
 • อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทันตแพทย์หญิง  อภิญญา ตันติสิริวัฒน์ DDS., MDSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • MSc., of Clinical Dentisty in Orthodontics University College of London
 • Certificate of MClinDent Orthodontics degree in UCL Eastman Dental Institute

ทันตแพทย์หญิง วนัสนันท์ กาวดิลก DDS., MSDc.,,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน,The University College London, UK

ทันตแพทย์ อัครฤทธิ์ สุวรรณสุเมธ DDS.,,

 • DDS., (first class honours) Mahidol University
 • Master of Clinical dentistry in Orthodontics, University College London.

ทันตแพทย์หญิง วิรยา มงคลสวรรค์ DDS., MPhil., DClinDent.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • Master of Philosophy (Orthodontics), The University of Sydney, Australia.
 • Doctor of Clinical Dentistry (Orthodontics), The University of Sydney, Australia.
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc.
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบมองไม่เห็น Lingual Orthodontics, Australasian Society of Lingual Orthodontists.
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบมองไม่เห็น Incognito™ Appliance System, Australia.

ทันตแพทย์หญิง ฐาปนี วงศ์ทองเหลือ

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค