ทันตกรรมแบบทั่วไป

[ultimate_heading main_heading=”ทันตกรรมแบบทั่วไป” main_heading_color=”#009edc” main_heading_style=”font-weight:bold;”][/ultimate_heading]

ทันตกรรมแบบทั่วไปจะหมายถึง การตรวจสภาพช่องปากและฟัน การทำความสะอาดและการรักษาสภาพเหงือกและฟัน เพื่อให้มีสุขอนามัยที่ดีและสามารถมีอายุการใช้งานได้นานๆ ซึ่งประกอบไปด้วย

การตรวจวินิจฉัยโรคทางทันตกรรม

การตรวจวินิจฉัยเป็นขั้นตอนที่สำคัญ อีกขั้นตอนหนึ่งสำหรับทันตกรรมสมัยใหม่ เพื่อการวางแผนการรักษาที่ถูกต้องและ มีประสิทธิภาพมากที่สุด

การอุดฟัน

การอุดฟันเป็นส่วนหนึ่ง ของทันตกรรมแบบทั่วไป ที่เป็นที่รู้จักกันดี โดยจะเป็น การกรอบริเวณที่ผุออกแล้ว จึงทำการอุดด้วยทันตวัสดุ เช่น วัสดุ อมัลกัม วัสดุเรซินสีเหมือนฟัน หรือ ในกรณีที่มีขนาดใหญ่มากๆ อาจจำเป็นต้องทำการอุดด้วยการทำ Inlays &

การขูดหินปูนและขัดฟัน

การขูดหินปูนเป็นวิธีการ ทางทันตกรรมอย่างหนึ่ง ที่ช่วยกำจัดคราบหินปูน ที่ติดบนผิวฟันซึ่ง เป็นสาเหตุของฟันผุและ โรคเหงือกอักเสบ ส่วนการขัดฟันจะช่วยให้ ฟันกลับมาเงางามได้ดังเดิม

การตรวจวินิจฉัยโรคทางทันตกรรม

ที่ บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ เราบริการด้วย วัตถุประสงค์หลัก ดังต่อไปนี้

 1.  มาตรฐานการให้บริการทางทันตกรรมอย่างผู้เชี่ยวชาญ
 2. การให้บริการด้วยมาตรฐานระดับสากล
 3. การดูแลเอาใจใส่และให้ความสำคัญแก่ผู้เข้ารับบริการ

ดังนั้นเราจึงมีมาตรการในการบริการทางทันตกรรมที่โปร่งใส เน้นความเข้าใจและการให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ผู้เข้ารับบริการ รวมถึงการให้คำแนะนำในการวางเป้าหมายที่เป็นไปได้และผลลัพธ์ที่ดีและเหมาะสมที่สุดแก่ผู้เข้ารับบริการ ทั้งนี้คณะทันตแพทย์ของเราเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ และมากด้วยประสบการณ์การรักษา ผู้เข้ารับบริการจึงสามารถมั่นใจได้ในข้อมูลและคำแนะนำว่ามีความถูกต้องและทันสมัย รวมทั้งเรายังให้บริการด้านทันตกรรมด้วยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางดังนั้นผู้เข้ารับบริการจึงสามารถมั่นใจได้ถึงผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

เทคโนโลยีที่เราเลือกใช้ในการวินิจฉัยโรค

เครื่องมือทางทันตกรรมที่ดีช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ทันตแพทย์ผู้ใช้ รวมถึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและเวลาในการรักษาที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ดังนั้นเราจึงเลือกสรรแต่ วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือทันตกรรมต่างๆที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเทคนิคสมัยใหม่ ในการให้บริการ

ศูนย์ทันกรรมของเรามี เครื่องพาโนรามิกเอ๊กซเรย์ (Panoramic x-ray machines) ซึ่งเป็นเครื่องถ่ายเอ็กซ์เรย์ที่ช่วยในการวินิจฉัยโรคและการวางแผนการรักษาที่แม่นยำยิ่งขึ้น ทั้งนี้ศูนย์ทันตกรรมของเรายังสามารถให้บริการด้วยหัองทันตกรรม 10 ห้องเพื่อรองรับจำนวนผู้เข้ารับบริการที่มากขึ้น รวมทั้งทุกห้องยังประกอบด้วย ชุดเก้าอี้ทำฟัน ที่ทันสมัยและได้รับการออกแบบอย่างดีเพื่อให้ความสะดวกสบายสูงสุดแก่ผู้เข้ารับบริการขณะรับการรักษา

เราได้คัดเลือกอุปกรณ์และเครื่องมือทางทันตกรรมที่ดีสุดในการอำนวยความสะดวกแก่ทันตแพทย์ในการรักษา โดยคำนึงถึงผลลัพธ์และความปลอดภัยของผู้เข้ารับบริการเป็นหลัก อาทิ เครื่องมือสำหรับการรักษารากฟัน (Endomate) และ เครื่องมือวัดความยาวของรากฟัน (root apex locator) ช่วยในการรักษารากฟัน เครื่อง OsseoCare ในการปลูกรากฟันเทียม เครื่องเลเซอร์ ที่ใช้ในการฟอกสีฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์ และการผ่าตัดในช่องปาก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เทคโนโลยี ที่ใช้ที่ศูนย์ทันตกรรมของเราได้

มาตรฐานการฆ่าเชื้อ เป็นเรื่องที่เราคำนึงถึงและให้ความสำคัญสูงสุด นอกเหนือไปจากมาตรฐานด้านการบริการและการรักษา โดยเรามีหลักการที่มุ่งเน้นด้าน การควบคุมดูแลความสะอาดและการฆ่าเชื้อ, อุปกรณ์ที่ใช้ในการฆ่าเชื้อ, ทางเลือกเพื่อสุขอนามัยส่วนบุคคล รวมไปถึง ถึง เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้ในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันและให้ความมั่นใจด้านความสะอาดของวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆของเรา โดยเราได้เลือกใช้เครื่องมือฆ่าเชื้อต่างๆ เช่น ตู้อบฆ่าเชื้อ (autoclave sterilizer) เครื่องทำความสะอาดความถี่สูง (ultrasonic cleanser) เครื่องฆ่าเชื้อด้วยความเย็นสูง (cold sterilizer) เครื่องฆ่าเชื้อด้วยระบบสุญญากาศ (vacuum machine) และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้งทันที ในการให้บริการ

เราเลือกสรรเครื่องมือทันตกรรมต่างๆ เช่น เครื่องขูดหินปูน, ชุดเก้าอี้ทำฟัน และ เครื่องมืออื่นๆ ที่ดีที่สุด ซึ่งนอกจากให้ความสะดวกสบาย และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้ว ยังได้รับการออกแบบที่สะดวกต่อการฆ่าเชื้อเพื่อเพิ่มความมั่นใจในความสะอาดของเครื่องมือทั้งหมด

เอ๊กซเรย์

ทันตกรรมอุดฟัน

การอุดฟันเป็นวิธีการรักษาทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยที่มีฟันผุหรือบิ่น โดยทันตแพทย์จะทำการซ่อมแซมบริเวณนั้นด้วยวัสดุอุดฟันต่างๆ เช่น วัสดุ อมัลกัม และวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน

ประเภทของการอุดฟัน

การอุดฟันโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามชนิดของวัสดุที่ใช้ดังนี้

 • การอุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัม
 • การอุดฟันด้วยวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน

ศูนย์ทันตกรรมของเราเลือกใช้ 3M ESPE Filtek ในการอุดฟันด้วยวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน เนื่องจากเป็นที่ยอมรับด้านนาโนเทคโนโลยี ซึ่งมีประสิทธิภาพและความแข็งแรงสูงในการอุดฟัน

คุณสมบัติของ 3M ESPE Filtek

 • เนื่องจากประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็กจึงให้ความเงางามและการเกาะยึดที่ดี
 • มีความแข็งแรงและทนทานสูงแม้ใช้ในฟันกรามที่ต้องรับแรงบดเคี้ยว
 • สามารถใช้ในงานอุดฟันแบบง่ายๆจนถึงซับซ้อน สามารถปรับแต่งผสมสีให้มีความสวยงามใกล้เคียงกับสีของฟันตามธรรมชาติมากที่สุด
 • มีระดับการหดตัวต่ำจึงช่วยลดโอกาสที่จะเกิดการเสียวฟันของผู้ป่วย
 • ให้ความใสสว่างจึงช่วยให้แลดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น
 • คุณสมบัติเฉพาะที่ได้รับจากการพัฒนาด้วยนาโนเทคโนโลยีจึงทำให้การอุดฟันที่ได้มีประสิทธิภาพการทำงานสูง

The above information has been taken from 3M ESPE website.

การอุดฟันด้วยวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน

ขั้นตอนการอุดฟันด้วยวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน

 • ขั้นการตรวจวินิจฉัยและการกรอฟันที่ผุออก
  • เนื้อฟันที่ผุและติดเชื้อได้รับการกรอทิ้งไป
  • การเตรียมพื้นที่ฟันเพื่อการอุด
 • ขั้นตอนการอุดฟัน
  • ทันตแพทย์จะทำการใส่วัสดุเรซินสีเหมือนฟัน สลับกับการฉายแสงให้วัสดุแข็งตัวเป็นชั้นๆ
  • หลังจากได้รับการอุดเต็มพื้นที่แล้ว ทันตแพทย์จะทำการกรอแต่งให้ได้รูปร่างที่เหมาะสมตามต้องการ
  • ทันตแพทย์จะทำการขัดวัสดุให้มีความเงางามดูเป็นเนื้อเดียวกันกับฟันตามธรรมชาติ
  • polish final restoration

อาการที่อาจเกิดขึ้นได้หลังการรักษา

โดยทั่วไป การอุดฟันหรือการเปลี่ยนวัสดุอุดนั้นสามารถทำได้ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ในเวลาสั้นๆ ดังนั้นอาการต่างๆ เช่น การเสียวฟันหลังการรักษาจึงเกิดขึ้นได้น้อยมาก
การอุดฟันสามารถทำและเสร็จภายในวันเดียว แต่สำหรับกรณีทีผู้ป่วยมีจำนวนฟันที่ต้องเข้ารับการอุดมากๆนั้น อาจทำได้โดยการทยอยเข้ารับการอุด

การดูแลรักษาหลังได้รับการอุดฟัน

To maintain your fillings, you should follow good oral hygiene practices:

 • ควรทำความสะอาดด้วยการแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง การแปรงฟันหลังรับประทานอาหารเป็นการเริ่มวินัยที่ดีในการดูแลสุขภาพปากและฟันซึ่งเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติอย่างยิ่ง
 • ควรทำความสะอาดด้วยไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละ 1 – 2 ครั้ง
 • ควรใช้น้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ก่อนเข้านอนทุกวัน โดยกลั้วน้ำยาบ้วนปากและอมไว้ประมาณ 1 นาที และไม่ควรดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารภายใน 30 นาทีหลังจากนั้น
 • ควรพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพฟันและเข้ารับการขัดฟันขูดหินปูนเป็นประจำทุก 6 เดือน
 • ในกรณีที่มีอาการเสียวฟันหรือปวดฟัน หรือมีการแตกและหลุดของวัสดุอุดฟัน ควรเข้าพบทันตแพทย์ทันที

Goto section on Frequently Asked Questions (FAQs) on Dental Fillings

การอุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัม

เป็นการนำวัสดุอมัลกัมที่มีสีเทาเงิน ซึ่งมีส่วนประกอบของสารปรอท ในการอุดฟัน

ข้อดี

 • อายุการใช้งาน – ประมาณ 10-15 ปีหรือมากกว่า
 • ความแข็งแรง – สามารถรองรับแรงบดเคี้ยวได้
 • ราคา – จะต่ำกว่าการอุดด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน

 

ข้อเสีย

 ความสวยงาม – เนื่องจากมีสีที่ไม่เหมือนฟันตามธรรมชาติ

 • การสูญเสียเนื้อฟันมากกว่าที่ควร – เนื่องจากการอุดด้วยอมัลกัมนั้นต้องใช้พื้นที่กว้างเพื่อรองรับวัสดุ
 • การเปลี่ยนสีของฟันวัสดุอมัลกัมอาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนสีของเนื้อฟันรอบๆวัสดุอุดให้เป็นสีเทา
 • อาการแพ้สารปรอทซึ่งเกิดขึ้นน้อยมาก– ประมาณ 1% ของผู้เข้ารับบริการที่มีอาการแพ้สารปรอทที่ผสมในวัสดุอุดอมัลกัม

การอุดฟันด้วยวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน

เป็นการนำวัสดุเรซินที่มีสีเหมือนฟันตามธรรมชาติในการอุดฟัน

ข้อดี

 • มีความสวยงาม – สามารถเลือกสีที่เหมือนฟันได้
 • มีคุณประโยชน์หลายด้าน สามารถใช้วัสดุเรซินในการตกแต่งและซ่อมแซมฟันที่บิ่น แตกหรือหักให้กลับมามีรูปร่างดีและมีความสวยงามดังเดิม
 • สามารถรักษาเนื้อฟันได้มากกว่าการใช้อมัลกัม เนื่องจากการอุดด้วยเรซินสามารถทำได้ด้วยการกรอเนื้อฟันที่เสียออกเท่านั้น ขณะที่การอุด

ข้อเสีย

 • อายุการใช้งาน – อาจไม่นานเท่าการใช้วัสดุอมัลกัม
 • เวลาในการรักษาที่นานกว่า – เนื่องจากวิธีการที่ซับซ้อนกว่า
 • การแตกของวัสดุ – ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่อุด
 • ราคา – จะสูงกว่าการอุดด้วยวัสดุอมัลกัม บางครั้งค่ารักษาอาจสูงถึง 2 เท่าเมื่อเทียบกับการอุดด้วยอมัลกัม

requently Asked Questions (FAQs) on Dental Fillings

 • Indirect Fillings คืออะไร
 • การอุดฟันชั่วคราวคืออะไร ทำไมคนไข้ต้องทำ
 • การอุดด้วยใช้วัสดุสีเงินปลอดภัยหรือไม่

Indirect Fillingsคืออะไร

Indirect Filling คล้ายกับการใช้วัสดุสีเหมือนฟันอุดฟัน แต่กรณีนี้จะแตกต่างตรงที่ Indirect Filling ต้องทำใน dental laboratory และต้องการคนไข้มาพบทันตแพทย์ 2 ครั้ง Indirect Filling จะทำในกรณีที่คนไข้มีฟันเหลือไม่เพียงพอที่จะอุดได้ แต่ถ้าเป็นกรณีที่ฟันไม่มีอาการร้ายแรงมากนั้น แนะนำทำ Crown
ระหว่างการพบแพทย์ในครั้งแรก สีดำที่ติดกับฟัน หรือ ตัวอุดฟันตัวเก่าต้องถูกเอาออก และคนไข้จะถูกพิมพ์ปากเพื่อจะได้มีรูปทรงของฟัน ฟันที่ถูกพิมพ์ขึ้นจะถูกนำส่ง lab เพื่อจะทำ  Indirect Filling  ทันตแพทย์จะอุดฟันชั่วคราวให้คนไข้ก่อนในระหว่างที่รองานจาก Lab การมาครั้งที่ 2 วัสดุที่อุดชั่วคราว จะถูกรื้อออก และทันตแพทย์จะ check อีกทีว่าวัสดุที่ถูกจัดส่งมาจาก Lab  นั้นพอดีกับคนไข้

There are two types of indirect fillings – inlays and onlays.

 • Inlays are similar to fillings but the entire work lies within the cusps (bumps) on the chewing surface of the tooth
 • Onlays are more extensive than inlays, covering one or more cusps. Onlays are sometimes called partial crowns

Inlays and onlays are more durable and last much longer than traditional fillings – up to 30 years. They can be made of tooth-colored composite resin, porcelain or gold. Inlays and onlays weaken the tooth structure, but do so to a much lower extent than traditional fillings.

การอุดฟันชั่วคราวคืออะไร ทำไมคนไข้ต้องทำ

Temporary fillings are used under the following circumstances:

 • For fillings that require more than one appointment – for example, before placement of inlays and onlays
 • Following a root canal
 • To allow a tooth’s nerve to “settle down” if the pulp became irritated
 • If emergency dental treatment is needed (such as to address a toothache)

การอุดฟันชั่วคราวจะไม่คงทนมันสามารถหลุดออกมาเมื่อไหร่ก็ได้ภายใน1 เดือน คนไข้ต้องติดต่อทันตแพทย์เพื่อเปลี่ยนตัวอุดชั่วคราวเป็นถาวรถ้าคนไข้ไม่ทำการเปลี่ยนการอุดชั่วคราวคนไข้มีโอกาสติดเชื้อได้

การอุดโดยใช้วัสดุสีเงินปลอดภัยหรือไม่

จากที่ผ่านมาหลายปีการอุดฟันด้วยวัสดุสีเงิน เป็นเพราะว่ามันถูกทำมาจากตะกั่วหลายคนจึงเกิดการกังวลว่ามันสามารถที่จะติดเชื้อได้ รวมถึงการที่จะทำให้เป็น autism, Alzheimer’s disease , multiple sclerosis
The American Dental Association (ADA), the FDA, and numerous public health agencies แจ้งว่าวัสดุดังกล่าวปลอดภัยและยังไม่พบท่านใดป่วยเป็นโรคดังกล่าวจากการใช้วัสดุดังกล่าว สาเหตุของ autism, Alzheimer’s disease , multiple sclerosis ยังไม่ทราบสาเหตุ

การขูดหินปูน

การขูดหินปูนเป็นวิธีการทางทันตกรรมที่ช่วยขจัดคราบหินปูนและแบคทีเรียบนผิวฟัน ซึ่งเป็นสาเหตุของฟันผุ กลิ่นปาก และ โรคเหงือก ดังนั้นการขูดหินปูนจึงส่วนหนึ่งของทันตกรรมสมัยใหม่ในการช่วยรักษาสุขอนามัยของช่องปากและฟัน

การขัดฟัน

การขัดพื้นผิวฟันเป็นช่วยให้ฟันมีผิวที่เรียบเนียน ซึ่งนอกจากจะสามารถช่วยให้ฟันดูมีความสวยเงางามเพิ่มมากขึ้นแล้วนั้น ยังช่วยให้คราบอาหาร แบคทีเรียและหินปูน สามารถเกาะติดได้ยากขึ้นอีกด้วย จึงเป็นการช่วยลดการเกิดปัญหาทางทันตกรรมได้อย่างง่ายๆ อีกทางหนึ่ง

ขั้นตอนการขูดหินปูนและขัดฟัน

การขูดหินปูนและขัดฟัน คือ การทำความสะอาดผิวฟันโดยการขจัดคราบที่ติดบนผิวฟัน คอฟัน และบริเวณใต้เหงือก หลังจากนั้นจึงจะทำการขัดผิวฟันให้มีความเงางาม โดยทันตแพทย์จะให้ความสำคัญกับบริเวณใต้เหงือก ด้านหลังฟัน และช่องฟัน ซึ่งเป็นบริเวณที่มักจะทำความสะอาดไม่ทั่วถึงในการแปรงฟัน ซึ่งจะสามารถช่วยลดปัญหาการเกิดกลิ่นปากและโรคเหงือกได้

ที่บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ เราเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยของ EMS Piezon ที่ประกอบด้วยเครื่องมือปลายแหลมที่มีคลื่นความถี่สูงที่พร้อมด้วยเทคโนโลยีในการฉีดน้ำที่ช่วยให้การรักษาสามารถทำได้อย่างนุ่มนวล สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ EMS Piezon ยังได้รับการออกแบบมาอย่างดีเพื่อเน้นด้านสุขอนามัยที่ดี สะดวกใน การฆ่าเชื้อและทำความสะอาด ซึ่งตรงกับหลักการด้านการให้บริการทางทันตกรรมของเราเป็นอย่างยิ่ง