ห้อง LAB ทันตกรรม

[ultimate_heading main_heading=”ห้องปฏิบัติการทางทันตกรรมของศูนย์ทันตกรรม BIDC” main_heading_color=”#009edc” main_heading_style=”font-weight:bold;”][/ultimate_heading]

ศูนย์ทันตกรรม BIDC มีห้องปฏิบัติการทางทันตกรรมเฉพาะทางภายในอาคารเดียว ห้องปฏิบัติการทางทันตกรรมของเรารับทำงานเกี่ยวกับ ครอบฟัน , วีเนียร์ , สะพานฟัน ,Inlay ,Onlay ประโยชน์ของห้องปฏิบัติการทันตกรรมไว้ภายในศูนย์ทันตกรรม BIDC

  1. ทันตแพทย์ คนไข้ และเจ้าหน้าที่แลปทันตกรรม สามารถเลือกสีที่เหมาะสมสำหรับครอบฟัน สะพาน วีเนียร์ Inlay หรือ Onlay ได้ทันที
  2. การแก้ไข ปรับสีสามารถทำได้ทันที
  3. ตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานคุณภาพสูง
  4. ใช้เวลาในการผลิตและส่งชิ้นงานรวดเร็วขึ้น
  5. ศูนย์ทันตกรรม BIDCยังมีห้องปฏิบัติการภายในอีกหนึ่งห้องเพื่อใช้ทำงานแลปอื่นๆเช่น Nightguard และ Retainer