เกี่ยวกับเรา

[ultimate_heading main_heading=”ทำไมต้องจึงต้องเลือก ศูนย์ทันตกรรม BIDC” main_heading_color=”#009edc” main_heading_style=”font-weight:bold;”][/ultimate_heading]

เราให้บริการทางทันตกรรมที่ได้มาตรฐาน และมีทีมอาจารย์ทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ มีความชำชาญในการให้การรักษาแก่ผู้มารับบริการ ที่ศูนย์ทันตกรรม ผู้มารับบริการส่วนใหญ่เลือกมารับบริการกับเราด้านทันตกรรมรากฟันเทียม ทันตกรรมตกแต่ง ทันตกรรมจัดฟัน เป็นต้น เนื่องจากมีความเชื่อมั่นในทีมทันตแพทย์ของเรา อาทิเช่น ทันตกรรมรากฟันเทียมเรามีทีมอาจารย์ทันตแพทย์ผู้มีประสบการณ์ในการฝังรากฟันเทียม กว่า 10 ปี และทำการรักษาคนไข้มากว่า และทำการรักษาคนไข้มากว่า 1,000 ราย และศูนย์ทันตกรรม ได้รับเป็น Thailand’s Leading Straumann Dental Implant จากบริษัท Straumann (Switzerland)
นอกจากนี้ในด้านทันตกรรมเพื่อความงาม ศูนย์ทันตกรรม มีห้องแลปทันตกรรมภายในอาคาร ซึ่งทำให้ผู้มารับบริการด้านทันตกรรมพื่อความสวยงามมีความสะดวกมากขึ้น เราสามารถควบคุมการผลิตชิ้นงานเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพแก่ผู้รับบริการ

ให้คำปรึกษาที่เหมาะสมและการวางแผนการรักษาแบบองค์รวม

ให้ความสำคัญในการให้ข้อมูลการรักษาที่เหมาะสม ทันตแพทย์จะอธิบายการรักษาอย่างละเอียดเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจในแผนการรักษาอย่างครบถ้วนก่อนตัดสินใจทำการรักษา เราจะมีขั้นตอนเพิ่มเติมเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ป่วยแต่ละรายจะได้รับการดูแลรักษาที่เหมาะสมจากทันตแพทย์ผู้มีประสบการณ์ ผู้ป่วยใหม่ทุกรายผ่านการปรึกษากับทันตแพทย์ผู้ให้คำปรึกษาในส่วนแรกก่อนการรักษาและจัดการการรักษษให้กับทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องและเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะดังนั้นทุกกรณีของการรักษารากฟันเทียมเราจะจัดให้มีการรักษาโดยตรงกับผู้เชี่ยวชาญในการรักษาเท่านั้นและการจัดฟันจัดให้มีการรักษาโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจัดฟันเช่นกัน

รางวัล และมาตราฐานการรักษา

ศูนย์ทันตกรรม BIDC ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล JCI (Joint Commission International) จากประเทศสหรัสอเมริกา เพื่อให้ผู้มารับบริการมั่นใจในความปลอดภัยในการให้บริการของเรา
เราได้รับการรับรองมาตราฐานสากล UKAS ISO 9001:2008 certified จากบริษัทที่ให้รับรองจากต่างประเทศ
การรับรองมาตราฐานนี้รวมในทุกแง่มุมของการบริการ เช่น การควบคุมคุณภาพการรักษา การควบคุมกระบวนการการทำปลอดเชื้อ การให้บริการทั่วไป การวัดความพอใจของผู้เข้ารับบริการ การคัดเลือกทันตแพทย์และผู้ให้บริการ
รางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น (Prime Minister’s Export Award หรือ PM Export Award) ถือเป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ส่งออก เพื่อแสดงถึงภาพลักษณ์ของคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าไทย ในตลาดโลก
ศูนย์ทันตกรรม บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เช็นเตอร์ เป็นคลินิกทันตกรรมที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ เราได้รับรางวัลในประเภท ผู้ให้บริการดีเด่น (Best Service Provider) ธุรกิจบริการรักษาพยาบาล (โรงพยาบาล / คลินิค)

ห้องปฎิบัติการทันตกรรมตกแต่ง และห้องแลปทันตกรรมภายในอาคาร BIDC

ศูนย์ทันตกรรม BIDC ให้ความสำคัญในคุณภาพของชิ้นงานเช่น ครอบฟัน วีเนียร์ สะพานฟัน อย่างมาก เนื่องจากผู้มารับบริการด้านทันตกรรมตกแต่งนี้ มีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงรอยยิ้มให้สวยและดูดีขึ้น ดังนั้นชิ้นงานที่เราผลิตออกมาให้ผู้รับบริการจึงต้องมีความสวยงาม แข็งแรง และมีคุณภาพสูง เราจึงมีห้องแลปทันตกรรมภายในตัวอาคารเดียวกันสำหรับการทำงานlabต่างๆ จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการในหลายๆด้านได้แก่

  • ผู้รับบริการสามารถเลือกสีฟันได้ทันทีสำหรับ การทำเคลือบฟัน (วีเนียร์) ครอบฟัน สะพานฟัน
  • ปรับเฉดสีของฟันตามที่ต้องการได้โดยทันที และเร็วกว่า
  • ตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพสูงและการควบคุม
  • สามารถแก้ไขงานและส่งงานเกี่ยวกับทันตกรรมได้อย่างรวดเร็ว
  • มีประสิทธิภาพและได้ผลในการรักษา

เทคโนโลยีล่าสุด

BIDC ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการช่วยวิเคราะห์วางแผนการรักษาและทำการรักษา อาทิเช่น เครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล, CT Scan, เครื่องสแกนฟัน iTero, กล้องจุลทรรศน์ในการรักษาคลองรากฟัน เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง แม่นยำ และความปลอดภัยในการรักษาทางทันตกรรมกับเรา

ค่ารักษาที่ได้มาตรฐานเดียวกัน

ค่าบริการทางทันตกรรมของเรากำหนดและแสดงไว้ทางเว็ปไซต์อย่างชัดเจน เนื่องจากศูนย์ทันตกรรม BIDC ยึดถือการเก็บค่ารักษาที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ผู้มารับบริการสามารถวางแผนค่าใช้จ่ายเบื้องต้นได้ก่อนที่จะเข้ามารับการรักษา

สินค้าและเครื่องมือจากประเทศผู้ผลิต

BIDC เลือกใช้เครื่องมือและวัสดุทางทันตกรรมที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสูง จากผู้ผลิตที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก เพื่อผู้ที่มารับบริการกับเราได้รับความปลอดภัยจากเครื่องมือที่ใช้ในการรักษา และได้ผลการรักษาดีตามที่ต้องการ