เทคโนโลยีทางทันตกรรม

[ultimate_heading main_heading=”เทคโนโลยีทางทันตกรรม” main_heading_color=”#009edc” main_heading_style=”font-weight:bold;”][/ultimate_heading]

ศูนย์ทันตกรรมของเราใช้เครื่องมือทางทันตกรรมที่ทันสมัยเพื่อให้มั่นใจว่าผู้มารับบริการจะได้รับการตรวจวินิจฉัยและการรักษา ที่ถูกต้อง แม่นยำ และปลอดภัย โดยวัสดุอุปกรณ์ทางทันตกรรมของเราให้ความสำคัญเรื่องการปลอดเชื้อและการฆ่าเชื้อสำหรับเครื่องมือทุกชิ้นก่อนที่ใช้กับผู้ป่วย

ยูนิตทำฟัน

ในเรื่องการเลือกยูนิตทำฟันและเก้าอี้เราคำนึงถึงความสบายของผู้ป่วยเป็นปัจจัยสำคัญ และวัสดุของยูนิตที่สามารถรองรับความถี่ในการทำความสะอาดปลอดเชื้อได้บ่อย เราจึงเลือกมาจากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียง ได้แก่ :

 • Anthos
 • Dabi Altante
 • Actus

 

เครื่องที่ใช้ในการรักษารากฟัน

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับการรักษารากฟัน ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจึงช่วยให้การรักษารากฟันได้อย่างถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น โดยเครื่องมือและอุปกรณ์เหล่านี้:

 • กล้องจุลทรรศน์
 • อุปกรณ์ระบุตำแหน่งราก
 • เครื่องไมโครมอเตอร์

กล้องจุลทรรศน์หรือกล้อง Microscope

เป็นเทคโนยีที่ช่วยให้ทันตแพทย์เห็นภาพรากฟันที่ความคมชัดและมีความคมชัดเจนมากขึ้น กล้องจุลทรรศน์จะใช้ในกรณีการรักษารากฟันที่รากมีขนาดมาก หรือมีลักษณะโค้งงอ ทำให้ทันตแพทย์มองเห็นชัดขึ้นและรักษาได้อย่างถูกต้อง

อุปกรณ์ระบุตำแหน่งรากฟัน

เครื่องตรวจวัดรากฟันช่วยในการกำหนดความยาวของฟัน ที่ ศูนย์ทัตกรรมBIDC ของเราใช้ ROOT ZX จาก J Morita Corporation เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดความยาวของคลองรากฟันแบบอัตโนมัติ (apex locator) ให้การวัดที่แม่นยำในทุกสภาวะหรือทุกรูปแบบของรากฟันROOT ZX เป็นหนึ่งในอุปกรณ์วัดความยาวของรากฟันที่ได้รับการยอมรับในธุรกิจทันตกกรรม

เครื่อง Micromotor

Endo-Mate DT จาก NSK เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเจาะและวัดความเร็วในการหมุนรวมทั้งกระบอกสูบแรงบิดในระหว่างการรักษารากฟัน ฟังก์ชั่นการหมุนย้อนกลับอัตโนมัติจะทำงานเมื่อระดับแรงบิดปัจจุบันเกิน ระบบควบคุมแรงบิด Endo-Mate พร้อมกับเอเพ็กซ์แอดเดรสช่วยให้ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทำหัตถการได้อย่างปลอดภัยและแม่นยำยิ่งขึ้น

เทคโนโลยีรากฟันเทียม

ทันตกกรรมรากฟันเทียมเป็นวัสดุที่ผลิตจากไททาเนียมซึ่งฝังอยู่ใต้เนื้อเยื่อช่องปากและภายในกระดูก เพื่อรองรับกับฟันปลอมที่ติดแน่นและถอดได้ รากฟันเทียมเป็นการทดแทนฟันธรรมชาติที่หายได้อย่างดีถ้าเปรียบเทียบกับฟันปลอมชนิดอื่นๆ
ข้อดีขอการทำรากฟันเทียม

 • ไม่เหมือนสะพานฟันแบบเดิม ทันตกกรรมรากฟันเทียมสามารถทนแทนฟันที่หายไปในตำแหน่งนั้นๆโดยไม่ต้องสูญเสียเนื้อฟันของฟันตำแหน่งข้างๆเหมือนการทำสะพานฟัน
 • รากฟันเทียมยังป้องกันการสูญเสียกระดูกในพื้นที่ของฟันที่หายไป การแทนที่ฟันด้วยรากฟันเทียมจะช่วยคืนความสามารถในการทำงานของกระดูกและป้องกันการร่นการยุบตัวของกระดูก
 • ทันตกกรรมรากฟันเทียมยังสามารถใช้ยึดกับฟันปลอม เพื่อให้การเกาะยึดที่ดีของฟันปลอมและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของฟันปลอมได้ดียิ่งขึ้น
NobelParallel-Conical-Connection-Surgery-Kit

เครื่องเอ็กซ์เรย์และเครื่องประมวลผลภาพ

เนื่องจากระบบการรักษาทางทันตกกรรมได้ก้าวไปไกลกว่าการดูแลขั้นพื้นฐานแล้ว เช่น ทันตกรรมรากฟันเทียม , ทันตกกรรมเพื่อความสวยงามและการรักษาอื่น ๆ ของระบบ dento-maxillo-facial ดังนั้นเครื่องมือวินิจฉัยจะต้องสอดคล้องกับความต้องการไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของมูลทั่วไปหรือข้อมูลเฉพาะเจาะจงที่สูงขึ้น ศูนย์ทันตกกรรม BIDC มีการติดตั้งเครื่องเอ็กซ์เรย์ไว้ใช้ภายใน ศูนย์ทันตกกรรม ช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วแด่ผู้ป่วยของเรา ได้รับผลการวินิจฉัยทันทีและช่วยให้การวางแผนการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพในที่เดียวโดยไม่ต้องเดินทางไปที่อื่นเพื่อรับการเอ็กซเรย์

 • เครื่อง X-Ray แบบ Panoramic และ Cephalometric
 • เครื่องรังสีเอ็กซ์ในช่องปาก
 • เครื่องประมวลผลภาพ

เครื่องรังสีเอ็กซ์ภายในช่องปาก

คลินิกของเรามีเครื่องเอ็กซ์เรย์แบบ intraoral จาก BlueX, Dabi Atlante และ Gendex เครื่องเอกซเรย์รังสีอัลตราไวโอเลตช่วยให้สามารถสแกนภาพรังสีเอกซเรย์ได้อย่างรวดเร็วซึ่งจะช่วยให้ทันตแพทย์ของเราสามารถทำการวินิจฉัยให้แก่ผู้ป่วยของเราได้ อุปกรณ์ตรวจวัดลำแสงเครื่องเอ็กซ์เรย์ของ BlueX ช่วยลดการสัมผัสกับรังสีได้ ไมโครโพรเซสเซอร์ช่วยให้สามารถกำหนดประเภทของฟันและขนาดของผู้ป่วยได้เพื่อกำหนดค่าเวลาและควบคุมการลดขนาดรังสีเมื่อใช้ตัวรับสัญญาณแบบดิจิตอล

BIDC Dental Lab
12-11-2015 3-37-14 PM

Promax DigitalTomography ภาพ3มิติสำหรับการวางแผนการรักษาของทันตกกรรมรากฟันเทียม

 • การใช้งานที่เพิ่มขึ้นได้สร้างความต้องการที่กว้างขึ้นสำหรับเทคนิคการถ่ายภาพรังสีในการประเมินผลก่อนการผ่าตัดและหลังผ่าตัดของผู้ป่วย ความถูกต้องของตำแหน่งที่จะทำการฝังรากเทียม ทางศูนย์ทันตกกรรมBIDC ใช้เครื่องเอกซ์เรย์ Planmeca ProMax แบบดิจิตอลที่มีโปรแกรมตรวจที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้ Planmeca ProMax รวมรูปแบบการถ่ายภาพหลายรูปแบบไว้ในหน่วยเอกซเรย์ออัจฉริยะ
 • การถ่ายภาพรังสีพาโนรามาสำหรับการวินิจฉัยทั่วไปของฟันและขากรรไกร
 • การถ่ายภาพรังสีขั้นสูงสำหรับการตรวจวินิจฉัยเฉพาะส่วนของซี่ฟัน ขากรรไกรบนและข้อต่อขากรรไกรล่าง
 • การถ่ายภาพรังสีสำหรับการตรวจวินิจฉัยรูปร่างของกระดูกใบหน้าโดยละเอียด
 • การถ่ายภาพของกะโหลกศีรษะ Planmeca ProMax มีระบบเอกซเรย์สี่แบบ ได้แก่ tomograpphy แบบเส้นตรงและเอกซเรย์แบบเส้นตรงสำหรับการถ่ายภาพเอกซเรย์และเอกซเรย์แบบดิจิตอลและ Transtomography สำหรับระบบดิจิตอล
  ระบบการตรวจเอกซเรย์ Planmeca ProMax ส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อต่อขากรรไกรล่างหรือขากรรไกรล่าง tomograms สามารถ cross-sectional หรือ longitudinal และสามารถปรับมุมใดก็ได้ ความละเอียดของภาพที่ปรับได้และสม่ำเสมอเท่ากับ 1, 3, 6, 9, 18 หรือ 36 มม. ช่วยเพิ่มค่าวินิจฉัยและให้รายละเอียดที่ดีเยี่ยม

นวัตกรรมรากฟันเทียมที่เพิ่มความเร็วในการยึดเกาะกับกระดูก

ระบบ SLActive ช่วยเพิ่มความสามารถในการรักษาด้วยทันตกกรรมรากฟันเทียมให้เร็วขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ทันตกกรรมรากฟันเทียมในหนึ่งวัน ทันตกกรรมรากฟันเทียมที่มีการใส่ฟันทันทีรวมถึงกรณีการฝังรากเทียมต่อขากรรไกรหรือการฝังรากเทียมทั้งปากเต็มรูปแบบ การใช้ระบบรากฟันเทียมชนิดนี้ช่วยลดระยะเวลาการรักษาจาก 6-8 สัปดาห์เป็น 3-4 สัปดาห์

การปลูกรากฟันเทียมระบบ SLActive โดย ITI Struamann มีสารที่เคลือบอยู่บนผิวรากฟันเทียม และ hydrophilic เป็นสิ่งสำคัญที่ทำปฏิกิริยาเริ่มต้นที่ช่วยส่งเสริมให้กระบวนการเกาะตัวของเซลล์กระดูกบนผิวรากเทียมเร็วขึ้นและทำให้เกิดความคงตัวในการเกาะยึดของรากเทียมเร็วขึ้นและสูงขึ้น

 • การเกาะตัวของเซลล์กระดูกบนผิวรากเทียม
 • กระบวนการสร้างกระดูกที่ดีขึ้น
 • ความคงตัวของรากฟันเทียมที่สูงขึ้นในช่วงต้นของการตกตะกอน (ลดปัญหาการบิดตัวของรากเทียม)
 • การดูดซับโปรตีนที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก

ข้อดีของการปลูกรากฟันเทียมแบบ SLA Active

 • การเกาะตัวของเซลล์กระดูกบนผิวรากเทียมเพิ่มขึ้นสำหรับความคงที่ที่ไม่ตรงกัน
 • ผิวสัมผัสของเครื่องมือเหมาะสำหรับยึดกระดูก
 • เสริมสร้างประสิทธิภาพในการสร้างกระดูก
 • การผสานเนื้อเยื่อได้อย่างดีทำให้เหงือกดูเป็นธรรมชาติ
 • มีโครงสร้างที่คล้ายกับกระดูกจริงของมนุษย์มากที่สุดจึงดูดซับโปรตีนในเลือดช่วยในการเจริญเติบโตของกระดูก