การรักษาโรคเหงือก

[ultimate_heading main_heading=”การรักษาโรคเหงือก” main_heading_color=”#009edc” main_heading_style=”font-weight:bold;”][/ultimate_heading]

การรักษาโรคเหงือก

ปริทันตแพทย์จะมุ่งเน้นด้านการรักษาโรคปริทันต์หรือที่เรียกว่าโรคเหงือก ซึ่งโดยทั่วไปมักจะหมายถึงโรคเหงือกอักเสบและโรคเยื่อหุ้มฟันอักเสบ รวมถึงการทำศัลยกรรมเหงือกและการปลูกถ่ายเหงือก

โรคเหงือกอักเสบ
โรคเหงือกอักเสบ
โรคเหงือกอักเสบ

โรคเหงือกอักเสบ Gingivitis

โรคเหงือกอักเสบ (Gingivitis) เป็นอาการอักเสบของเหงือกซึ่งเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น การสูบบุหรี่ ผลข้างเคียงของการรับประทานยาบางชนิด และการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนในร่างกาย เป็นต้น

โรคเยื่อหุ้มฟันอักเสบ Periodontitis

โรคปริทันต์อักเสบ หรือ โรคเยื่อหุ้มฟันอักเสบ (Periodontitis) มักก่อให้เกิดการละลายของรากฟัน เป็นสาเหตุของอาการฟันโยกและอาจต้องทำการถอนฟันทิ้งไปในที่สุด และยังเป็นสาเหตุของกลิ่นปากอีกด้วย

วิธีการรักษาโรคเหงือกประกอบด้วย

  • การเกลารากฟันและขูดหินปูน การเกลารากฟันและขูดหินปูน เป็นวิธีการเบื้องต้นในรักษา โรคเหงือกอักเสบและ โรคเยื่อหุ้มฟันอักเสบ
  • ศัลยกรรมตกแต่งเหงือกเพื่อความสวยงาม การผ่าตัดเพื่อตกแต่งเหงือก โดยทั่วไปมักทำเพื่อเพิ่ม ความสวยงามให้แก่รอยยิ้ม
  • ศัลยกรรมปลูกถ่ายเหงือก การปลูกถ่ายเหงือกเป็นวิธีการ แก้ปัญหาเหงือกร่น โดยวิธีการนี้จะช่วย เพิ่มปริมาณและความหนาของเหงือก ในบริเวณที่เกิดการเหงือกร่น
  • ศัลยกรรมเหงือกเพื่อเพิ่มความยาวของฟัน การผ่าตัดเหงือกเพื่อเพิ่มความยาวของฟัน โดยปกติจะทำกับฟันหน้า เพื่อเพิ่มความสวยงาม ให่กับฟันที่เข้ารับการทำครอบฟันหรือเคลือบผิวฟันเพื่อความสวยงาม
การรักษาโรคเหงือก
การรักษาโรคเหงือก