พันธกิจ

[ultimate_heading main_heading=”จุดมุ่งหมายของ BIDC” main_heading_color=”#009edc” main_heading_style=”font-weight:bold;”][/ultimate_heading]

จุดมุ่งหมายของเรา

“เพื่อที่จะเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการบริการทางทันตกรรมในทวีปเอเชีย ด้วยมาตรฐานการรักษาและการให้บริการระดับสากลแก่ผู้เข้ารับบริการ ” ด้วยคติพจน์ของเราดังนี้

Building Beautiful Smiles

คือการสร้างรอยยิ้มพิมพ์ใจให้แก่ผู้เข้ารับบริการ

Dental Professionalism

คือ การให้บริการทางทันตกรรมอย่างผู้เชี่ยวชาญ

International Standards & Relations

คือ การให้บริการทางทันตกรรมด้วยมาตรฐานระดับสากล

จุดมุ่งหมายของ BIDC-3

Care & Compassion

คือการมุ่งเน้นเอาใจใส่และให้ความสำคัญแก่ผู้เข้ารับบริการ

จุดมุ่งหมายของ BIDC-4

เป้าหมายด้านการบริการของ บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์

บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ (BIDC) เรามีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการด้วยหลักการและมาตรฐานดังต่อไปนี้

1) มาตรฐานการให้บริการทางทันตกรรมอย่างผู้เชี่ยวชาญ

2) การบริการด้วยมาตรฐานระดับสากล

3) การดูแลเอาใจใส่และให้ความสำคัญแก่ผู้เข้ารับบริการ

มาตรฐานการให้บริการทางทันตกรรมอย่างผู้เชี่ยวชาญ

ทีมงานและทันตแพทย์ของเรามีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการและการรักษาด้านทันตกรรมแก่ผู้เข้ารับบริการอย่างดีที่สุด โดยมุ่งเน้นด้านการให้ความรู้และความเข้าใจในการรักษาแก่ผู้เข้ารับบริการอย่างมืออาชีพ

 

เราจึงมีกฏระเบียบและบรรทัดฐานด้านการให้บริการที่มุ่งเน้นความโปร่งใส การให้ความสำคัญในการให้ความเข้าใจ และการให้ทางเลือกแก่ผู้เข้ารับบริการในการตัดสินใจเลือกวิธีการที่เหมาะสมได้อย่างถูกต้อง โดยทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของเราที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันที่มีชื่อเสียง รวมถึงประสบการณ์การทำงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

การบริการด้วยมาตรฐานระดับสากล

ที่บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลเดนทัลเซ็นเตอร์เรามุ่งเน้นการให้บริการด้านทันตกรรมเท่าเทียมระดับสากล โดยการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความสะดวกและรวดเร็วให้กับทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราในการรักษา

รวมถึงมาตรฐานการบริหารด้านการบริการที่มุ่งเน้นถึงผลประโยชน์สูงสุดที่ผู้เข้ารับการรักษาพึงได้รับ

มาตรฐานการฆ่าเชื้อก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราให้ความสำคัญ ซึ่งท่านสามารถทราบรายละเอียดเพิ่มเติมจาก เทคโนโลยีด้านการฆ่าเชื้อ

 

การดูแลเอาใจใส่และให้ความสำคัญแก่ผู้เข้ารับบริการ

เราเห็นความสำคัญในการดูแลเอาใจใส่และให้ความสะดวกสบายแก่ผู้เข้ารับบริการทุกคน

ดังนั้นเราจึงทำการคัดเลือกทีมงานที่ผ่านการอบรมและความรู้ด้านทันตกรรมมาอย่างดีในการให้บริการ

จากประสบการณ์ด้านการบริการของเราที่เห็นได้ว่าผู้ที่เข้ารับบริการจะมีความประทับใจและแนะนำญาติมิตรให้มาเข้ารับบริการที่ ศูนย์ทันตกรรมของเรา