เครื่องสแกน 3 มิติ

[ultimate_heading main_heading=”เครื่องสแกน 3 มิติ” main_heading_color=”#009edc” main_heading_style=”font-weight:bold;”][/ultimate_heading]

เครื่องสแกน 3 มิติ

เครื่องสแกน 3 มิติ(Planmeca ProMax 3D ) ที่ BIDC ใช้ในการตรวจลักษณะกระดูกขากรรไกรของคนไข้ก่อนรับการรักษาทันตกรรมรากฟันเทียม ซึ่งจะเห็นความละเอียดของปริมาณกระดูกในบริเวณที่จะฝังรากฟันเทียม ทำให้ทันตแพทย์สามารถวางแผนการรักษาได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

ขนาดของภาพที่เหมาะสำหรับการตรวจวินิจฉัย

Planmeca ProMax 3D สามารถสแกนได้ความต้องการทั้งด้านความละเอียดของภาพ ตำแหน่งของฟัน ทันตแพทย์สามารถหมุนภาพได้ 360องศา เพื่อดูลักษณะของกระดูกขากรรไกรโดยละเอียด

รูปแบบของPlanmeca ProMax 3D สามารถสแกนกระดูกขากรรไกรได้ทั้งหมด รวมถึงการสแกนเฉพาะตำแหน่งของกระดูกขากไกรตามที่ทันตแพทย์ต้องการซึ่งเป็นผลดีกับคนไข้อีกด้วย

รองรับการถ่ายCT Scan ตามรูปแบบที่ต้องการ

 • Planmeca ProMax 3D พัฒนาอย่างรวดเร็วในการออกแบบและตอบสนองความต้องการของทางธุรกิจทางทันตกรรม
 • เครื่องสแกน 3 มิติมีหลากหลายหน้าที่การทำงาน ซึ่งรวมไปถึงการจัดฟัน ปัญหาทางเหงือก การฝังรากฟันเทียม การผ่าตัดขากรรไกร และการผ่าตัดการผิดปกติข้อต่อของขากรรไกร
 • เเครื่อง Planmeca ProMax 3D สามารถปรับหน้าที่ของเครื่องสแกนให้เหมาะสมกับการใช้งานในการวินิจฉัยโรคเฉพาะจุดได้ โดยไม่ต้องพึ่งการใช้รังสีที่นอกเหนือจากพื้นที่ที่ต้องการวินิจฉัยโรค
 • Planmeca ProMax 3D มีการคิดค้นออกแบบเฉพาะตัว เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • Planmeca ProMax 3D สามารถสแกน 3 มิติได้

เทคโนโลยี SCARA

 • เทคโนโลยี SCARA อย่างเฉพาะสามารถช่วยให้ง่ายต่อการใช้งาน
 • แขนของ SCARA สามารถหมุนได้รอบทิศทางและสามารถควบคุมในการทำงานได้

การแสดงชีพจร

 • ในระหว่างการสแกนต่อรูปภาพจะแสดงผลชีพจรการเอ็กซเรย์แบบสั้นๆ เพื่อทดแทนคลื่นรังสี
 • ระยะเวลาในการสแกนจะใช้เวลาทั้งหมด 18 วินาที แต่ระยะเวลาในการเปิดผลสแกนจะใช้เวลาประมาณ 3 – 12 วินาที

การแสดงผล

 • การแสดงผลด้วยสีหน้าจอ TFT บนการสแกน 3 มิติ
 • ในการแสดงผลทั้งหมดสามารถเข้าใจได้โดยง่าย และสามารถสื่อสารให้คนไข้เข้าใจได้ง่าย

โปรแกรม Romexis

เครื่อง The Planmeca Romexis 3D Explorer เป็นระบบผลปฏิบัติการสำหรับเครื่องสแกน Planmeca ProMax 3D สามารถปรับการมองเห็นได้ 3 รูปแบบ ทั้งความกว้าง ความยาว และความสูงหรือความลึกของภาพสแกนที่สมจริงจากสรีระของคนไข้