การเคลือบฟันด้วยชิ้นเซรามิก

การเคลือบฟันด้วยชิ้นเซรามิก

เคลือบฟัน-วีเนียร์

การเคลือบฟันด้วยชิ้นเซรามิก

การเคลือบฟันเทียมด้วยวัสดุเซรามิกสีเหมือนฟัน หรือที่เรียกกันว่า “ วีเนียร์ ” นั้น เป็นการติดแผ่นเซรามิกที่มีความบางและใสบริเวณผิวด้านหน้าของฟันเพื่อแก้ไขปัญหาความผิดปกติของฟัน เช่นแก้ไขปัญหาฟันสีเทาที่เกิดจากสารเตตร้าไซคลีน ฟันที่ถูกทำลายเช่นฟันที่ผุด้านหน้า ฟันกร่อน ฟันสึก หรือแตกหัก เป็นต้น ให้มีสีและขนาดที่สวยงาม รวมทั้งเพิ่มความแข็งแรงและทนทานให้แก่ผิวฟันอีกด้วย ทั้งนี้คราบสีต่างๆ เช่นคราบอาหาร คราบบุหรี่ ชา และกาแฟ จะไม่สามารถติดบนวัสดุเซรามิกที่ใช้ในการเคลือบฟันเทียมได้ ดังนั้นผู้เข้ารับบริการจึงไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องการติดคราบดังกล่าว

วีเนียร์หรือเคลือบผิวฟันคืออะไร

ประโยชน์ของการเคลือบฟันด้วยชิ้นเซรามิกมีดังนี้

 • มีความทนทานและยากต่อการติดคราบสีที่เกิดจากเครื่องดื่ม อาหาร และบุหรี่
 • ไม่สามารถผุได้เหมือนฟันธรรมชาติ
 • ช่วยเพิ่มความมั่นใจและความสวยงามแก่ฟันและรอยยิ้มของผู้เข้ารับบริการ
 • วัสดุที่ใช้มีลักษณะและความใสเหมือนฟันตามธรรมชาติ
 • สามารถช่วยปิดช่องว่างระหว่างฟันในกรณีฟันห่าง
 • สามารถช่วยปรับแต่งรูปร่างของฟันให้มีความสวยงามขึ้น
 • ช่วยซ่อมแซมและปกป้องฟันที่สึกกร่อนและถูกทำลาย
 • สามารถปกปิดสีฟันที่ผิดปกติหรือไม่สวยได้
 • Gum tissue tolerates porcelain well
 • Color of a porcelain veneer can be selected such that it makes dark teeth appear whiter
 • Does not require extensive shaping that crowns do and is a stronger, more aesthetic alternative to bonding

ประเภทของวัสดุที่ใช้ในการเคลือบฟันด้วยชิ้นเซรามิก

ที่ศูนย์ทันตกรรม บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ เราเลือกใช้วัสดุที่ได้รับการพัฒนาใหม่ล่าสุด IPS Empress II System และ IPS Empress Esthetics จาก Ivoclar Vivadent ในการเคลือบฟันเทียม (veneers) และเลือกใช้ The opalescent IPS Empress II ซึ่งได้รับการพัฒนาด้านคุณภาพและความสวยงามด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดให้เป็นวัสดุพิเศษที่มีความใสเงางามช่วยในการเลียนแบบลักษณะและสีของเนื้อฟันแต่ละชั้น เพื่อให้ได้ veneer ที่มีลักษณะและความสวยงามเหมือนฟันตามธรรมชาติมากที่สุด

 

Thailand Implantologists, prosthodontist

ขั้นตอนการทำวีเนียร์ โดยผศ.ทพ.สมเกียรติ อิ่มพลี

ทันตแพทย์เฉพาะทางทันตกรรมตกแต่งของเรา

ทันตแพทย์ ผศ. สมเกียรติ อิ่มพลี DDS., MSc.,

 • DDS., Srinakharintharawirote University.
 • MSc., Prosthodontics, Chulalongkorn University.
 • Certificate Prosthodontics, Georgia Regent University, USA
 • Certificate in Esthetic and implant Dentisty, Georgia Regent University, USA
 • Diplomate, American Board of Prosthodontics
 • Assistant Adjunct Professon, Georgia Regent University
 • Accreditation Board Certify by American Academy of Cosmetic Dentistry (AACD).

ทันตแพทย์หญิง วิชุลดา พุนทิกาพัทธ์ DDS., MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมหัตถการ, University of Michigan, USA
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมหัตถการ University of Michigan, USA
 • ประกาศนียบัตร Lumineers technique work shop in Bangkok, Den-Mat Holdings, LLc

ทันตแพทย์หญิง ศริญญา เอกพิทักษ์ดำรงค์ DDS., MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  ประกาศนียบัตร ด้านทันตกรรมประดิษฐ์
 • อดีตอาจารย์บรรยายด้านทันตกรรมบูรณะฟันและตกแต่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทันตแพทย์ ธนิต  สุ่นป่าน DDS.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ (ภาคภาษาต่างประเทศ)
 • มหาวิทยาลัยมหิดล