รีเทรนเนอร์(retainer)

[ultimate_heading main_heading=”รีเทรนเนอร์(retainer)” main_heading_color=”#009edc” main_heading_style=”font-weight:bold;” margin_design_tab_text=””][/ultimate_heading]

เครื่องมือคงสภาพฟัน (retainer) เป็นเครื่องมือที่สามารถถอดออกได้ เริ่มใช้หลังจากการจัดฟันเสร็จ เพื่อช่วยให้ฟันคงอยู่ตำแหน่งเดิม ไม่ให้เกิดการเคลื่อนตัว หรือกลับมาเกดังเดิม และสามารถช่วยแก้ไขปัญหา การเรียงตัวของฟันที่มีความผิดปกติเล็กน้อยได้ในบางกรณีได้อีกด้วย เครื่องมือรีเทรนเนอร์มีความสำคัญอย่างมากสำหรับผู้ที่ถอดเครื่องมือจัดฟัน เนื่องจากในช่วงแรกที่ถอดเครื่องมือจัดฟัน ฟันของเราอาจมีการเคลื่อนตัวออกจากตำแหน่งเดิมก่อนถอดเครื่องมือ ดังนั้นรีเทรนเนอร์มีความสำคัญอย่างยิ่งหลังจากถอดเครื่องมือจัดฟัน

รีเทรนเนอร์มี 2 แบบ

  1. รีเทรนเนอร์แบบลวด (Harlay) เป็นรีเทรนเนอร์ที่นิยมใช้กันมานาน มีความแข็งแรง ทนทาน สามารถลวดให้แน่นได้
    ใส่รูป
  2. รีเทรนเนอร์แบบใส เป็นรีเทรนเนอร์ที่ใส มองไม่เห็น ได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน
    ใส่รูป